Gå direkte til indhold
DIF's kommuneundersøgelse

Kommune- og kandidatundersøgelse

DIF gentager sin kommuneundersøgelse fra 2013, som dengang skabte masser af idrætspolitisk debat i kommunalvalgkampen. Kommuneundersøgelsen ledsages af en kandidatundersøgelse.
Ved kommunalvalget i 2013 var DIF’s kommuneundersøgelse en afgørende årsag til, at idrættens rammebetingelser blev genstand for stor debat i mange kommuner og medier. Med udgangspunkt i 21 parametre rangerer kommuneundersøgelsen alle landets kommuner (med undtagelse af de fem ø-kommuner). Materialet, der danner grundlag for rangeringen, kommer fra dataudtræk om kommunernes økonomi og fra en spørgeskemaundersøgelse til samtlige DIF- og DGI-foreninger. Da undersøgelsen er en gentagelse af undersøgelsen fra 2013, er det også muligt at se kommunernes udvikling på ranglisten siden dengang.

Kommuneundersøgelsen forventes at blive lanceret den 24. oktober. Denne dag kan undersøgelsen findes på DIF’s hjemmeside, og den vil efterfølgende være genstand for redaktionel omtale i nationale, regionale og lokale medier.

Erfaringer fra lancering af sidste kommuneundersøgelse viser, at diskussionerne om resultaterne bliver mange, da kommunerne ikke blot bliver rangeret på det samlede resultat, men på samtlige 21 inden for faciliteter, frivillighed, idrætspolitik og økonomi. Derfor kan der findes succeser og udfordringer i alle kommuner, hvilket kan sætte diskussioner i gang og konkretisere behovene.
Gå på opdagelse i undersøgelsen fra 2017 her.


Kandidatundersøgelse
Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse er at undersøge og vise kandidaternes holdninger til det lokale forenings- og idrætsliv. Undersøgelsen har ikke til formål at finde de mest idræts- og foreningsvenlige politiker, men rettere at danne et grundlag for den forventede politiske støtte til det lokale foreningsliv. I spørgeskemaet spørges kandidaterne eksempelvis til deres holdninger om idrætspolitik og foreningslivets betydning for kommunen. Derfor vil undersøgelsens resultater også blive anonymiseret.

Resultaterne vil blive brugt på national og regional basis, men ikke kommunalt, da respondenterne i de fleste kommuner vil være for få. De mest relevante resultater vil findes via en opdeling i de fem regioner. Her vil resultaterne synliggøre, hvorledes kandidater ser på foreningsidrætten i de enkelte regioner.
Kontakt til kandidater
Mærkesager
Paneldebatter
Pressen
Sociale medier