Gå direkte til indhold

Spørgsmål og svar om formandsvalget

  • På årsmødet i 2021 er der valg til en formand for to år, en økonomiansvarlig for to år og fire bestyrelsesmedlemmer (tre for to år og én for et år.).
  • Alle undtagen ansatte i DIF og DIF's specialforbund kan stille op til alle typer af poster i DIF's bestyrelse.
  • DIF's 62 specialforbund, to repræsentanter fra DIF's Aktivkomité samt bestyrelsens medlemmer har stemmeret. 
  • Nej. Antallet af stemmer afhænger af medlemstallet. Et forbund har som minimum to stemmer og for hver 50.000 medlem får forbundet én ekstra stemme. Eksempelvis har et forbund med 80.000 medlemmer 3 stemmer, mens et forbund med 220.000 medlemmer har 6 stemmer. 
  • En kandidats politiske holdninger er det vigtigste grundlag for, hvorfor vedkommende vælges som medlem af DIF’s bestyrelse. Der er således ingen specifikke kompetencekrav eller krav om særlige meritter til medlemmer af DIF’s bestyrelse. Der afholdes valgmøder for repræsentantskabet forud for valgene på årsmødet, hvor kandidater får mulighed for at stå på mål for deres politiske holdninger. 
  • Alle bestyrelsesmedlemmer arbejder frivilligt, dog med refusion af tabt arbejdsfortjeneste. Næstformænd modtager et årligt honorar på 255.000 kr. mens formanden modtager et årligt honorar på 1.041.667 kr. plus pension, som udgør 20% (2020 niveau). 
  • Årsmødet er - udover repræsentantskabet og generalsekretærer fra DIF’s forbund - åbent for de af bestyrelsen inviterede gæster samt pressen.