Gå direkte til indhold

Definition af Eliteidræt

DIF og Team Danmark har sammen defineret begrebet "Eliteidræt" for at sikre anvendelse af en fælles begrebs- og forståelsesramme, når Team Danmark, DIF og disses fælles interessenter (specialforbund, klubber, aktive udøvere) anvender de samme begreber.

Definitioner

DIF og Team Danmark er enige om definitorisk at opdele elitebegrebet som følger:

1) International elite
2) National elite 
3) Klubelite

Disciplinanalysen danner grundlag for en vurdering og indplacering af de enkelte idrætsgrenes aktive. Det er et værktøj, der på baggrund af forbundenes egne oplysninger analyserer såvel det idrætslige niveau som kvaliteten og omfanget af træning, trænings- og konkurrencestrukturen.

Det er en forudsætning for, at en aktiv kan blive kategoriseret i national elite og klubelite, at disciplinens fageksperter vurderer, at der er et udviklingspotentiale tilstede.

International elite 

Sportsfolk med gode resultater fra deltagelse i internationale seniormesterskaber samt udøvere med sportsligt resultatperspektiv på højeste internationale seniorniveau.

Den internationale elite dyrker elitesport og er blandt de bedste i verden.

I forhold til udøvere omfatter begrebet: 
TD-indplacerede
Sportsfolk, der indgår i en TD-støttet satsning
Supertalenter

I forhold til aktiviteter omfatter begrebet :
Sports – og internationale konkurrenceaktiviteter, hvori ovennævnte udøvere deltager.
Det internationale niveau, herunder resultater, krav til træningsmængde etc. skal svare til det bedste i Verden.

National elite

De bedste sportsfolk i en given disciplin, som repræsenterer deres land eller klubhold ved internationale konkurrencer på højeste internationale niveau og baseret på struktureret elitearbejde. Unge med et ekstraordinært potentiale til at nå den internationale seniorelite.

Den nationale elite dyrker konkurrencesport og er blandt de bedste i Danmark eller – for juniorer/ungdom - blandt de bedste i Verden. 

I forhold til udøvere omfatter begrebet:
TD-bruttogrupper med landsholdsstøtte

I forhold til aktiviteter omfatter begrebet:
Sportsaktiviteter, hvori ovennævnte udøvere deltager, idet dog:
Det nationale og internationale niveau, herunder resultater, krav til deltagelse i internationale mesterskaber, træningsmængde/kvalitet m.v. skal danne grundlag for at komme på niveau med det bedste i Verden

Klubelite

Sportsfolk, der deltager på det absolut højeste niveau i den nationale konkurrencestruktur samt udøvere tilknyttet et af Team Danmark godkendt Kraftcenter. 

Klubeliten dyrker konkurrencesport og er de bedste i klubben. 

I forhold til udøvere omfatter begrebet:
Team Danmark godkendte Kraftcenter-bruttogrupper, hvor træning foregår på et højt internationalt niveau.

I forhold til aktiviteter omfatter begrebet:
I idrætsgrene/discipliner med international og/eller national elite: Klubaktiviteter på højeste nationale niveau (DM, øverste ligaer etc.)
I idrætsgrene/discipliner uden international eller national elite kan begrebet omfatte såvel landsholds- og andre internationale aktiviteter som klubaktiviteter på højeste nationale niveau; men der kan være idrætsgrene og –discipliner, hvis udøvere og (internationale) aktiviteter ikke omfattes af elitebegrebet overhovedet, uanset den interne benævnelse.

Der kan være overlapning imellem grupperne forstået således, at en udøver kan befinde sig i flere grupper samtidig. 


Information omkring brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også infomation om, hvordan du bruger dif.dk. Årsagen er, at vi gerne vil forbedre den for dig og alle andre. Vi bruger cookies til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre ind på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Accepter