Gå direkte til indhold
DGI og DIF

Bevæg dig for livet

DIF og DGI arbejder i fællesskab frem mod opfyldelsen af en ny, ambitiøs vision for dansk idræt: Vision 25-50-75

Målet med visionen er at få 600.000 flere danskere til at dyrke idræt og motion i år 2025.

Målsætningen er, at 50 procent af danskerne er medlem af en idrætsforening, og 75 procent af befolkningen er fysisk aktive. Ved opstarten af projektet var status, at 41 procent af befolkningen var medlem af en idrætsforening og 68 procent var idrætsaktive.

Du kan dykke ned og læse mere om Vision 25-50-75 i menupunkterne.

 • Rekord-partnerskab skal gøre danskerne mere aktive

 • Visionen er ikke en fusionsøvelse

 • Jelved bakkede op om visionen

 • Nye og fælles veje til flere idrætsaktive danskere

 • Visionsarbejdet på rette spor

 • Ny vision det vigtigste resultat af idrætsreform

  Af Niels Nygaard, Formand for DIF

  Da kulturminister Marianne Jelved tirsdag den 6. maj indgik en politisk aftale om dansk idræt med samtlige partier i Folketinget, kulminerede et forløb, som har præget den idrætspolitiske dagsorden de seneste år. 

  I min optik er det vigtigste udbytte af udredningsarbejdet den fælles vision, vi har formuleret sammen med DGI. Visionen har den særlige styrke, at den både omfatter foreningsidrætten og de selvorganiserede idrætsudøvere. Visionen indgår i aftaleteksten, og jeg har noteret mig, at kulturministeren flere gange har refereret til den i de interviews, hun efterfølgende har givet om den nye aftale. Et tæt partnerskab med regeringen om at indfri visionen vil give rigtig god mening. 

  Vision 25 50 75 har det ambitiøse mål, at 50 procent af befolkningen i 2025 skal være medlem af en idrætsforening, og 75 procent. af befolkningen skal være idrætsaktiv. Med visionen har vi lyttet til de anbefalinger, vores medlemsforeninger og kommunerne har givet i udredningen om et tættere parløb mellem DIF og DGI. 

  Det seneste halve år har vi arbejdet stenhårdt på at folde visionen ud. Der er nedsat arbejdsgrupper, som ser på muligheder for tættere koordinering inden for de enkelte idrætter. Og andre arbejdsgrupper, der udarbejder forslag til fælles fodslag om eksempelvis leder- og træneruddannelser og om idrættens bidrag til implementering af den nye skolereform. 

  Visionen vil få positiv betydning for både idrætsudøvere, idrætsforeninger og kommuner landet over. Den skal munde ud i endnu bedre idrætstilbud til den danske befolkning, i bedre tilbud om foreningsudvikling og uddannelser til foreningerne og i et tættere og bedre koordineret samspil mellem idræt og kommuner – for eksempel om implementering af skolereformen. 

  I den politiske aftale indgår også permanent finansiering af Sport Event Denmark, bedre bekæmpelse af doping, en styrket indsats for at understøtte de mange talenter i dansk idræt og et styrket vidensgrundlag for videreudvikling af dansk idræt. Det er initiativer, vi fra DIF’s side bakker op. Principielt synes vi imidlertid, at det er betænkeligt, at en del af finansieringen af initiativerne kommer fra den frivillige idræt, som på den måde kommer til at medfinansiere øgede budgetter i en række statslige idrætsorganisationer. 

  Med i aftalen er også et såkaldt omstillingsbidrag. Heri ligger, at alle modtagerne af overskuddet fra lottomidlerne til idrætsformål tilsammen skal aflevere 10-12 mio. kr. hvert år de kommende fire år. For DIF betyder det, at vi vil modtage 2,9-3,5 mio. kr. mindre årligt i de kommende år. Pengene skal bruges til nye initiativer, der kan videreudvikle dansk idræt. Jeg er helt sikker på, at vi sammen med DGI vil byde ind med en række nyskabende aktiviteter i forlængelse af Vision 25 50 75. 

  Med de politiske forhandlinger om idrættens struktur og økonomi på plads, venter nu den næste store politiske opgave forude. Det samlede beløb til overskudsmodtagerne – inklusive Kulturministeriet – fra Danske Lotterispil og Klasselotteriet er desværre for nedadgående i disse år. Her har vi en aftale om, at der i år skal ses på virkningen af den delvise liberalisering på spillemarkedet. Jeg ser frem til et godt samarbejde med regering, folketing og de andre overskudsmodtagere om den opgave.

 • Mere idræt til danskerne

 • Fælles vision for dansk idræt

Nordea-fonden og TrygFonden støtter visionen med sammenlagt 60 millioner kroner

”Det er en høj overligger, vi her sætter for dansk idræt."

Niels Nygaard, formand DIF

"I de frivillige foreninger får danskerne en dannelse, som de ikke kan købe sig til hos en privat idrætsudbyder."

Kulturminister Marianne Jelved

"Tre begreber går igen i arbejdet, nemlig ejerskab, engagement og faglig indsigt."

DIF's næstformand Preben Staun

Information omkring brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også infomation om, hvordan du bruger dif.dk. Årsagen er, at vi gerne vil forbedre den for dig og alle andre. Vi bruger cookies til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre ind på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Accepter