Gå direkte til indhold

Kære byrådskandidat

Med 1,9 millioner medlemmer fylder DIF-idrætten meget i det danske samfund, og kommunerne er en af idrættens vigtigste samarbejdspartnere. Derfor engagerer idrætten sig i valgkampen for at påvirke de vilkår, som udøverne og de frivillige ledere skal fungere under i det daglige.
I uge 43 offentliggør vi vores store kommuneundersøgelse. Her rangerer vi alle landets kommuner på baggrund af 22 forskellige kvalitative og kvantitative parametre inden for fire hovedområder: Faciliteter, frivillighed, økonomi og idrætspolitik.

Der er tale om en gentagelse af den undersøgelse, som DIF lavede forud for kommunalvalget for fire år siden, og resultaterne af 2013-undersøgelsen kan findes her: http://www.dif.dk/da/nyt/dif_undersoeger/idraetsforeninger_i_danmark

Mange af vores 9.000 foreninger og idrætsrådene i de forskellige kommuner vil også selv blande sig i valgkampen ved debatmøder, via læserbreve og personlige henvendelser.

På forhånd har vi fra DIF’s side peget på tre mærkesager, som vil være relevante at arbejde videre med, og vi vil gerne præsentere dem for dig her. Med et håb om og en opfordring til, at disse mærkesager kunne blive en del af din valgkamp.


1. EN AKTIV FOLKESKOLE

Lav en strategi for de 45 minutters bevægelse og afsæt ressourcer til kompetenceudvikling af lærerne

- Alle kommuner bør have en politik eller strategi for, hvordan de sikrer en ambitiøs implementering af de 45 minutters daglig bevægelse i skoledagen

Lav en strategi for åben skole-samarbejder.

- Alle kommuner bør have konkrete planer for, hvordan de understøtter åben skole-samarbejder mellem skoler og eksempelvis idrætsforeninger. Åben skole bør ses som en langvarig forpligtelse og bero på faste aftaler om finansiering.

Modernisér skolernes fysiske rammer til fordel for mere bevægelse.

- Alle kommuner bør analysere de lokale folkeskoler og lave en prioriteret plan for, hvordan skolerne fysiske rammer moderniseres, så de inspirerer elever såvel som lærere til at bevæge sig mere i løbet af skoledagen, og så de inviterer foreningslivet indenfor.


2. IDRÆTTENS RAMMEBETINGELSER

Alle kommuner bør have en facilitetsstrategi

- Strategien bør beskrive faciliteter for foreninger og selvorganiserede og sikre udvikling af byrum, der tillader bevægelse, bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter, italesættelse af specifikke land/by-dagsordner herunder behov for flere faciliteter eller bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter til eliteidræt samt digital booking af faciliteter.

Det skal være attraktivt at være forening

- Kommuner bør skabe en dialog med foreningerne, der sikrer erfaringsudveksling om og udvikling af det lokale foreningsliv. Kommuner bør for at mindske bureaukrati sikre én indgang til kommunen og være opsøgende overfor foreningerne.

Lav en fremtidssikret budgetstrategi

- Kommuner med stigende indbyggertal (ofte store vækstkommuner) bør udforme en fremtidssikret budgetstrategi for tilskud til foreningslivet, så midlerne ikke udhules af stigende indbyggertal.


3. BEVÆG DIG FOR LIVET  
(DIF’s og DGI’s fælles vision om, at 75 af befolkningen skal være fysisk aktive i 2025 og 50 procent af befolkningen skal være det i en idrætsforening)

Lav en partnerskabsstrategi

- Kommuner bør have en klar strategi for, hvordan foreninger involveres i kommunens borgerrettede aktiviteter. Foreninger, som kan og vil tage et større socialt ansvar, skal styrkes, og der skal ligge en klar ramme for indgåelsen af samarbejdsaftaler.

Styrk idræt i nye arenaer

- Styrk det eksisterende foreningsliv i de udsatte boligområder, landdistrikter eller områder med mange ufaglærte/lavt-uddannede, hvor idrætsfrekvensen er lavest.

Lav strategier for særlige målgrupper

- Kommuner bør lave strategier for en eller flere specifikke målgrupper, som de har særlig fokus på aktivere. Det kan eksempelvis være seniorer, idrætsuvante eller arbejdsløse. Strategierne skal være konkrete, involvere idrætsforeninger, og der skal afsættes de nødvendige ressourcer.

God valgkamp, venlig hilsen DIF

Information omkring brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også infomation om, hvordan du bruger dif.dk. Årsagen er, at vi gerne vil forbedre den for dig og alle andre. Vi bruger cookies til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre ind på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Accepter