Gå direkte til indhold

Innovativ tilgang til læring hos atleter

Idrættens Innovationslab og Relay samarbejder om at optimere sportens læringsmiljøer gennem anvendelsen af anerkendte læringsprincipper.

Hvorfor

I mange sportsgrene begrænser distance, støj og indgroede træningsmetoder atleternes indlæringsmuligheder under træning. Trænere coacher med udgangspunkt i praktiske og fysiske forhold - og ikke efter anerkendte læringsmetoders principper for optimale læringsmiljøer. Dermed opnår atleter ikke deres fulde potentiale.

Med Relay kan træneren give målrettet øjeblikkeligt feedback, hvilket adskillige studier påviser øger motivation, træningseffektivitet og giver en stejlere indlæringskurve.

Hvem

Relay er valideret og udarbejdet gennem interviews med +50 personer indenfor elitesport, forskere, professorer og i tæt samarbejde med DIF’s Innovationslab.

Hvordan

Idrættens Innovationslab hjælper med at identificere relevante idrætsgrene og skaber kontakt til sportsklubber, der gerne vil samarbejde om at teste udstyret. Det har eksempelvis bestået af brugerworkshops med landstrænere, som kan bidrage til at give svar på, hvordan produktet skal se ud og anvendes. Herudover har der været sparring indenfor områder såsom finansiering, forretningsmodel og testdesign.

Om Relay

Relay blev etableret i 2019 med ambitionen om at forbedre læring i sportsmiljøer gennem innovativ tilgang til kommunikation og feedback. Baggrunden for etableringen er, at der i mange sportsmiljøer ikke er sammenhæng mellem ambitionen om at skabe optimale træningsmiljøer, og måden læringsmetoder, kommunikationsdata og feedback anvendes i dag.