Gå direkte til indhold

Mere bevægelse i skolen

Idrættens Innovationslab har i samarbejde med TRUST og Københavns Kommune gennemført et innovationsforløb, som skal afdække nye muligheder for indtænke idræt og bevægelse i arkitekturen, når en række københavnske skoler skal renoveres.

Hvorfor

TRUST blev i 2016 udpeget af Københavns Kommune som den strategiske partner, der skal håndtere kommunens kommende institutions- og skolebyggerier over de næste fire år. Formålet med det strategiske samarbejde er at opbygge en stærk vidensbase omkring byggeri for børn og unge, så de kommende renoveringer bliver af høj kvalitet, med lavere omkostninger og gennemføres rettidigt. Det langvarige samarbejde giver mulighed for at koble virksomheder indenfor sporten til projektet og udvikle nye løsninger, der indtænke fysisk aktivitet og bevægelse i arkitekturen, når en lang række københavnske skoler skal renoveres de kommende år. 

Hvem

Idrættens Innovationslab, TRUST, Københavns Kommune, Virklund Sport og Lykkebo Skole samarbejder om at teste, hvordan skolerenovereringer kan bruges som platform for at udvikle nye produkter og løsninger til øget bevægelse og idræt i skolen. Produkter og løsninger der kan markedsføres og eksporteres.

Hvordan

I november og december 2017 blev der gennemført et intensivt innovationsforløb på Lykkebo Skole i Valby. Forløbet blev skudt i gang med et inspirationsseminar, hvor eksperter fra eksempelvis LOA og SkolePlus bidrog med erfaringer ift. at indtænke bevægelse i skolen. Derudover blev der arrangeret studiebesøg til Lykkebo Skole, hvor der var mulighed for at møde elever, lærere og skoleleder. Det dannede udgangspunkt for en ideworkshop, der skulle identificere muligheder for at indtænke bevægelse i arkitekturen. Inde såvel som ude.

Om TRUST

TRUST er navnet for den partnerskabsaftale DOMINIA sammen med fem andre firmaer har indgået med Københavns Kommunes Børne- og Ungeforvaltning til en værdi af ca. 2,3 mia. kr. over 4 år. De øvrige firmaer er Enemærke & Petersen A/S, Kant Arkitekter A/S, Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S, Norconsult A/S og GHB Landskab A/S. Se mere på www.bykmedtrust.dk