Gå direkte til indhold

Trænerne og forældrene

Selvom sportshjernerystelse sker relativt sjældent, har det stor bevågenhed i sportsverdenen og i medierne i Danmark.

Således er eksempelvis 1% af alle registrerede skader i håndbold i Danmark sportshjernerystelse. 

Ofte er det forældre og trænere, der tilser den akut skadede udøver. På de følgende sider kan du finde viden om og downloade ”Sådan gør du, hvis nogen slår hovedet”, som kan hænge i hallen, hvor der trænes.  Du kan også downloade en lille video, der beskriver De tre B´er

Hjernerystelsesgenkenderen er en hjælp til at identificere hjernerystelse og faresignaler samt en guide til handleplan.

Du finder også information om, hvilket forløb udøveren kan forvente her , hvad du skal være opmærksom på, og hvordan udøveren kommer sikkert tilbage til sin sport her.

I forhold til at vende tilbage til skole, skal man være opmærksom på, at selvom man sidder stille, kan indtrykkene i et klasselokale være meget overvældende og forværre symptomer, når man kommer tilbage efter en hovedskade.

Hvis udøveren er skoleelev, kan du her finde gode råd til, hvordan den pågældende kommer tilbage til skolen, da man skal være opmærksom på, at selvom man sidder stille, kan indtrykkene i et klasselokale være meget overvældende og forværre symptomer, når man kommer tilbage efter en hovedskade.

Hvad gør man, hvis symptomerne ikke er aftaget inden for 2 uger for voksne og 4 uger for børn, eller de er blevet værre? 
 
Aktuelt bør man derfor følge nedenstående anbefalinger:
1) Falder symptomerne ikke til ro i løbet af nogle få dage kontaktes egen læge
2) Egen læge anbefales at henvise til en sportsfysioterapeut med speciel interesse inden for sportsrelateret hjernerystelse http://www.sportsfysioterapi.dk/find-en-sportsfysioterapeut
3) Er der ikke sket bedring inden for 2 uger for voksne eller 4 uger for børn anbefales henvisning til tværfaglig undersøgelse og behandling.

Hjernerystflow 

Hvor kan jeg få hjælp/behandling?

Hvis der ikke har været bedring, og man stadig har symptomer og har svært ved at passe skole eller job på grund af symptomer efter 2 uger for voksne og 4 uger for børn anbefales tværfaglig undersøgelse og behandling.

Der findes seks tværfaglige hjerneskadecentre i Danmark. På nuværende tidspunkt er Odense, Århus og Ålborg offentlige behandlingssteder, som kun modtager personer, hvor der er offentlig finansiering af tilbuddet.

BOMI Roskilde, Vejlefjord og Center for Hjerneskade i København er private behandlingssteder, hvor alle kan modtage undersøgelse og behandling. På centrene er der oftest ansat neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, og socialrådgivere, og i nogle tilfælde neuro-optometrister, som arbejder med synsfunktion.

Center for Hjerneskade i København har et særligt tilrettelagt forløb for eliteidrætsudøvere med symptomer, der har varet længere end 4 uger. Se forløbet her

På Vejlefjord foregår udredning og behandling under indlæggelse i en periode på 10-12 dage. 

De øvrige tilbud foregår ambulant.

Centrenes tilbud er forskelligt tilrettelagt og der er forskel på kriterierne for, hvornår man kan få et tilbud.

Flere kommuner har tilbud via lokale hjerneskadecentre og centre for specialundervisning for voksne.

Kontakt kommunens hjerneskadekoordinator eller snak med din sagsbehandler, hvis du er sygemeldt for at få viden om tilbuddet i din kommune.

Som studerende på en videregående uddannelse kan man via studievejleder søge om specialpædagogisk støtte i forbindelse med studiet.

 Hvordan bliver jeg henvist og hvem kan finansiere?


Til de offentlige (kommunale) tilbud:


Kommunens hjerneskadekoordinator eller sagsbehandler i jobcenter kan henvise til og bevillige et udredning- og behandlingsforløb via forskellige lovgivninger. 

Det kaldes her offentlig finansiering og kræver at lovgivningen følges, før et forløb kan bevilliges.

Selvhenvendelse er en mulighed nogle steder. Nogle tilbud kræver ikke henvisning eller bevilling.


Til de private tilbud:

Nogle kommuner har samarbejdsaftaler med private hjerneskadecentre og betaler dermed tilbuddet.*

En læge kan sende en henvisning, men der følger ikke offentlig finansiering til private tilbud. Finansieringen foregår så via forsikringsselskaber, pensionsselskaber, arbejdsgiver eller som selvbetaling

Via studievejleder (kræver oftest lægehenvisning) kan SU-styrelsen bevillige specialpædagogisk støtte

Selvhenvendelse er en mulighed nogle steder. Så betaler man selv.

logofrise