Gå direkte til indhold

Sundhedspersonale

Internationalt er der udarbejdet en konsensus rapport om nyeste viden om sportshjernerystelse, som en ekspertgruppe bestående af repræsentanter fra Team Danmark, Dansk Selskab for Sportsfysioterapi og Dansk Idrætsmedicinsk Selskab i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund har behandlet.

Hjernerystelsesgenkenderen er en hjælp til at identificere hjernerystelse og faresignaler samt en guide til handleplan.

The Sport Concussion Assessment Tool 5 (SCAT-5) er et standardiseret screeningsværktøj til sundhedspersonaler. SCAT-5 bruges til udøvere over 13 år. Udøvere 12 år og yngre vurderes ved brug af SCAT-5 child.  

SCAT-5 kan anvendes som baseline efter skade, eller kan stå alene som test. SCAT 5 vurderer følgende områder: Røde flag, Observerbare tegn på hjernerystelse, Umiddelbar hukommelse, Glasgow Coma Scale (GCS), Cervical columna vurdering, Historie, Symptom-evaluering, Kognitiv screening Neurologisk screening, Forsinket hukommelse 
Kilde: http://bjsm.bmj.com/content/early/2017/04/26/bjsports-2017-097492
 
Download the SCAT-5 her
Download the Child SCAT-5 her

Dansk oversættelse af SCAT-5 kan hentes her: https://hjernerystelsesforeningen.dk/wp-content/uploads/2017/09/SCAT5-danish.pdf

Du finder også information om det forventede forløb her,  hvad du skal være opmærksom på hos udøveren, og hvordan udøveren kommer sikkert tilbage til sin sport her.  

I forhold til at vende tilbage til skole, skal man være opmærksom på, at selvom man sidder stille, kan indtrykkene i et klasselokale være meget overvældende og forværre symptomer, når man kommer tilbage efter en hovedskade.

Hvad gør man, hvis symptomerne ikke er aftaget inden for 2 uger for voksne og 4 uger for børn, eller de er blevet værre? 
 
Aktuelt bør man derfor følge nedenstående anbefalinger:
1) Falder symptomerne ikke til ro i løbet af nogle få dage kontaktes egen læge
2) Egen læge anbefales at henvise til en sportsfysioterapeut med speciel interesse inden for sportsrelateret hjernerystelse http://www.sportsfysioterapi.dk/find-en-sportsfysioterapeut
3) Er der ikke sket bedring inden for 2 uger for voksne eller 4 uger for børn anbefales henvisning til tværfaglig undersøgelse og behandling.

Hjernerystflow 

Hvor kan jeg få hjælp/behandling?

Hvis der ikke har været bedring, og man stadig har symptomer og har svært ved at passe skole eller job på grund af symptomer efter 2 uger for voksne og 4 uger for børn anbefales tværfaglig undersøgelse og behandling.

Der findes seks tværfaglige hjerneskadecentre i Danmark. På nuværende tidspunkt er Odense, Århus og Ålborg offentlige behandlingssteder, som kun modtager personer, hvor der er offentlig finansiering af tilbuddet.

BOMI Roskilde, Vejlefjord og Center for Hjerneskade i København er private behandlingssteder, hvor alle kan modtage undersøgelse og behandling. På centrene er der oftest ansat neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, og socialrådgivere, og i nogle tilfælde neuro-optometrister, som arbejder med synsfunktion.

Center for Hjerneskade i København har et særligt tilrettelagt forløb for eliteidrætsudøvere med symptomer, der har varet længere end 4 uger. Se forløbet her

På Vejlefjord foregår udredning og behandling under indlæggelse i en periode på 10-12 dage. 

De øvrige tilbud foregår ambulant.

Centrenes tilbud er forskelligt tilrettelagt og der er forskel på kriterierne for, hvornår man kan få et tilbud.

Flere kommuner har tilbud via lokale hjerneskadecentre og centre for specialundervisning for voksne.

Kontakt kommunens hjerneskadekoordinator eller snak med din sagsbehandler, hvis du er sygemeldt for at få viden om tilbuddet i din kommune.

Som studerende på en videregående uddannelse kan man via studievejleder søge om specialpædagogisk støtte i forbindelse med studiet.

 Hvordan bliver jeg henvist og hvem kan finansiere?


Til de offentlige (kommunale) tilbud:


Kommunens hjerneskadekoordinator eller sagsbehandler i jobcenter kan henvise til og bevillige et udredning- og behandlingsforløb via forskellige lovgivninger. 

Det kaldes her offentlig finansiering og kræver at lovgivningen følges, før et forløb kan bevilliges.

Selvhenvendelse er en mulighed nogle steder. Nogle tilbud kræver ikke henvisning eller bevilling.


Til de private tilbud:

Nogle kommuner har samarbejdsaftaler med private hjerneskadecentre og betaler dermed tilbuddet.*

En læge kan sende en henvisning, men der følger ikke offentlig finansiering til private tilbud. Finansieringen foregår så via forsikringsselskaber, pensionsselskaber, arbejdsgiver eller som selvbetaling

Via studievejleder (kræver oftest lægehenvisning) kan SU-styrelsen bevillige specialpædagogisk støtte

Selvhenvendelse er en mulighed nogle steder. Så betaler man selv.