Gå direkte til indhold

Frivillighedspolitik

Frivilliges indsats er altafgørende for, at vi i Danmarks Idrætsforbunds Museum kan opfylde vores målsætninger. Frivillighedspolitikken er gældende for alle de frivillige, som deltager i museets virke og arrangementer.

Definition på frivillige:

  • Den frivillige ønsker at hjælpe med - og deltage i at opfylde DIM's målsætninger
  • Den frivillige arbejder ulønnet
  • Man defineres som værende frivillig i DIM, når man har deltaget i museets virke (jf. Frivillighedspolitikken)
  • Alle frivillige har en kontaktperson

Værdigrundlag:

Det frivillige arbejde i DIM hviler på værdierne: fællesskab, troværdighed, ansvar og det at kunne gøre en forskel. Missionen er, at alle har en god oplevelse, hvad enten det er brugere af samlingen, kollegaer eller samarbejdspartnere. Den enkelte frivillige tillægges kompetence og ansvar for konkret definerede opgaver.

DIM tilstræber gennem forskellige forløb med faglig sparring og aktiviteter at sikre en platform for et godt fællesskab. Samt via eksempelvis fællessmøder at give baggrundsviden og informationer, der klæder frivillige på til at arbejde på museet.

Kvalitet og engagement

I DIM har vi en ambition om, at vore brugere skal have en god oplevelse, de skal opleve, at vi lytter og er nysgerrige på deres egne historier, og hvad de tænker. Et besøg skal gerne gøre en forskel. Det stiller krav til vores udstillinger, aktiviteter og de mennesker der er tilknyttet DIM. Et besøg skal være præget af kvalitet og engagement. Som fast tilknyttet frivillig skal man derfor kende til DIM's organisation og målsætninger. Et godt samarbejde hviler på gensidig respekt og viden om hinandens arbejdsopgaver gennem kontakt og dialog. I samme forbindelse er det vigtigt, at der sker en orientering og tilbagemelding mellem parterne ved klare aftaler. DIM er en levende organisation i forandring. Det forventes, at de frivillige holder sig ajour med nye tiltag og planer.  

 

 

Information om cookies.

Accepter