Gå direkte til indhold

Forventninger til frivillige

DIM har forventninger til de frivillige, men omvendt har de frivillige også forventninger til DIM

DIM forventer at frivillige:

 • Støtter op om DIM's virke og handler konstruktivt i forhold til vores målsætning
 • Medvirker til at give stedets gøster/brugere en god oplevelse
 • Har forståelse for DIM's mål om at formidle i dialog med omgivelserne
 • Holder indgåede aftaler og husker at melde tilbage i tilfælde af afbud eller forhindringer
 • Er loyale overfor DIM's omdømme
 • Opfører sig respektfuldt og høfligt overfor DIM's gæster og samarbejdspatnere såvel som andre frivillige

Oplysninger om museet, der kommer den frivillige til kendskab under udførelsen af arbejdet, er forbundet med tavshedspligt. Denne tavshedspligt ophører ikke ved samarbejdets ophør.

Hvad kan frivillige forvente af DIM:

 • Frivillige vil få adgang til relevante informationer om museets virke
 • Frivilliges tid og indsats håndteres professionelt og respektfuldt
 • Frivilliges hjælp og deltagelse påskønnes af museet
 • Frivillige tilbydes sociale netværk, fællesskab og gode oplevelser

Af administrative grunde skal DIM have en underskreven aftale med alle frivillige. Forsikringsmæssigt kræves en aftale for at dække frivilliges eventuelle skader/uheld.

Referenceforhold:

 • Opgaver og virkeform for arbejdet beskrives i aftalen i samarbejde med kontaktpersonen i DIM. Alle frivillige har en kontaktperson i DIM, som man skal henvende sig til vedrørende opgaver såvel som andre forhold.

Frivillige i DIM:

 • Museet er taknemmelige for al den indsats som frivillige ønsker at deltage med - uanset hvor meget man deltager.

Er man frivillig får man:

 • Adgangskort til museet
 • Information om museets aktiviteter
 • Alle frivillige kan udtrykke ønske om kun at være tilknytte ét bestemt arrangement eller en bestemt opgave

Aftaler:

 • Af hensyn til organiseringen kræves det, at alle frivillige udfylder og afleverer en Frivillig-aftale. Denne kontrakt afleveres første gang den frivillige er aktiv på museet.

Ophør af samarbejde:

Der kan opstå situationer, hvor museet må ophøre med et samarbejde med en frivillig. Det vil ske ved gentagende overtrædelser af museets frivilligpolitik. Ønsker en frivillig at stoppe samarbejdet med museet, så skal man kontakte sin kontaktperson på museet.


Vedtaget på bestyrelsesmødet onsdag den 25. februar 2015

Information om cookies.

Accepter