Gå direkte til indhold

DIF's formænd

Siden DIF's stiftelse i 1896 har der i alt været 13 formænd. Den nuværende formand er Niels Nygaard, som har siddet på posten siden 2007
Fra 1896-1897: Victor Hansen
Kontreadmiral og forfatter Victor Hansen var den første formand i DIF. Han stiftede bl.a. Danmarks første idrætsblad "Tidsskrift for Sport" i 1884, hvor han var hovedredaktør indtil 1892. Han var kun formand i et år, men beholdt titlen præsident til sin død i 1912.
Fra 1897-1899: Holger Forchammer
Overlæge Holger Forschhammer er med sine blot 31 år den hidtil yngste formand for DIF. Han blev kendt for sit store arbejde for at fremme børn og unges adgang til idræt.
Fra 1899-1901: Niels V. Holbek
Oberst Niels Vilhelm Sofus Holbek. Hans formandskab strakte sig kun i to et halvt år, men det var en brydningstid, hvor forbundet kæmpede sig gennem børnesygdomme henimod en struktur, der skulle blive fremtidens. Han blev det første medlem for Danmark af den Internationale Olympiske Komité (1899).
Fra 1901-1909: Fritz Hansen
Oberstløjtnant Fritz Hansen. Det lykkedes Hansen at bringe DIF ind i organisatorisk faste rammer, højne dets anseelse ved prins Christians overtagelse af protektoratet (1905), og at bringe idrætsmændene i forbindelse med den store verden gennem deltagelse i verdensstævner. Han var desuden formand for Danmarks Olympiske Komité (1906-1920).
Fra 1909-1922: Johan L. Nathansen
Overretssagfører Johan Ludvig Nathansen oprettede i 1907 Dansk Svømme- og Livrednings-forbund og var samme år medstifter af Dansk Fægte-Forbund. Nathansen var i besiddelse af ualmindelig organisatoriske evner og økonomisk indsigt. Forbundet voksede under hans ledelse både i omfang og styrke.
Fra 1922-1941: Holten F. Castenschiold
Kammerherre, Generalmajor og kommandant, Holten Frederik Castenschiold var medstifter og formand for Dansk Militært Idrætsforbund 1918-1922 og æresformand for Dansk Ride Forbund fra stiftelsen i 1918. Amartøridrætten lå ham stærkt på sinde, men herudover nåede han at markere sig personligt i bl.a. forholdet til arbejderidrætten, lægekontrol- og instruktørsager.
Fra 1941-1947: Herbert Sander
Oberst Herbert Sander begyndte idræts-karrieren i 15-års alderen med fægteuddannelse og var ifølge flere kilder Danmarks ubestridte fineste klinge. Med varm interesse for idræt gik han først ind i Dansk Fægte Forbund, Dansk Militært Idrætsforbund og DIF.
Fra 1947-1962: Leo Frederiksen
Landsretssagfører Leo Frederiksen. En af Frederiksens første opgaver var at medvirke til indførelsen af Tipstjensten. Han var formand for Danmarks Olympiske Komité (1957-1969) og så deltagelsen i OL som vigtigere end sejren.
Fra 1962-1968: Gudmund Schack
Grosserer Gudmund Schack var medlem af og senere formand for Danske Studenters Roklub (1939-1957). Han gjorde et kæmpe arbejde for at skaffe penge til handicapidrætten, der dog først blev optaget i DIF, efter at han var trådt tilbage.
Fra 1969-1978: Kurt Møller
Advokat Kurt Møller. Bestyrelsesmedlem i DIF fra 1964. Han tog initiativ til udflytningen til DIF´s nuværende domicil, Idrættens Hus, og var formand for Idrættens Forskningsråd 1970-81.
Fra 1978-1983: Svend O. Hansen
Landsretssagfører Svend O. Hansen, begyndte idrætskarrieren som løber og blev dansk ungdomsmester i 1500 meter løb i 1944. Medlem af Dansk Idræts-Forbunds bestyrelse i 1964 og formand for økonomiudvalget i 1975. Hansen var formand for DIF frem til sin død i 1983.
Fra 1983-2007: Kai Holm
Ingeniør (M.IDA). Hans formandstid var præget af oprettelsen af Team Danmark, sammenlægningen af DIF og DOK samt den store stigning i tipsmidlerne. Var forinden i en årrække formand for svømmeforbundet. I 1995 blev han præsident for International Masters Games Association. Medlem af IOC fra 2002 til 2008.
Fra 2007-: Niels Nygaard
Hoteldirektør Niels Nygaard har været medlem af DIF's bestyrelse siden 1992. Han var næstformand, da han i 2007 blev valgt som Kai Holms efterfølger. Som ung var han eliteudøver inden for atletik, og senere var han i en periode på seks år formand for Dansk Atletik Forbund.

 

Information om cookies.

Accepter