Gå direkte til indhold

DIF's forskellige domiciler gennem tiden

Efter DIF's stiftelse rykkede sekretariat og administration med de skiftende formænd rundt og i dag holder DIF til i Idrættens Hus

De første år var DIF adresse og sekretariatsfunktion placeret hos skiftende formænd og sekretærer. Den første officielle adresse i 1896 var Ingemannsvej 3B på Frederiksberg hos foreningens sekretær bankassistent J. Forchhammer, som ses på billedet herunder. Allerede to år efter i 1898, hvor Eugen Stahl Schmidt bliver sekretær, ændres adressen til Gl. Carlsberg.

I årene 1900 og frem til 1904 var løjtnant V. E. Ipsen forbundets valgte sekretær og forbundets adresse fulgte sekretæren. Først var denne i år 1900 Schønbergsgade 22, i 1902 blev adressen Generalstok på Kastellet, der vises på de to billeder herunder. I 1903 flyttede sekretæren til Vodroff Tværgade 11.

I 1905 ændredes adressen til Nyvej 21, der i hjørnet til Gl. Kongevej 137. Her boede formanden kaptajn Fritz E. Hansen på 4. sal. Denne adresse bevaredes frem til 1910, hvor DIF fik officiel adresse hos landsretssagfører Nathansen (formand 1909 – 1922) på Vester boulevard 34, der ligger over for Glyptoteket. Billedet herunder viser på kortet adressen, hvor DIF i perioden holdt til og ved siden af bygningen. 

 

Den flotte bygning på billedet herunder, Idrætshuset på Idrætsallé, var DIF's officielle adresse fra 1920 og indtil 1925. Idrætshuset er beliggende ved Gunnar Nu Pladsen på Østerbro ved Østerbro Stadion, og bygningen blev opført 1911-1914.

Efter 1925 flyttede organisationen adresse til den nye Park bygning på Østerbro, der ses til venstre på billedet herunder. I 1938 flyttedes der internt i bygningen, og DIF fik ny opgang fra svømmehallen, der ses til højre.

I 1957 købte DIF den flotte ejendom af tæppegrosserer Poul Westermann. Organisationen beboede huset sammen med ti specialforbund frem til 1973.

I 1970 traf DIF’s bestyrelse beslutning om at bygge Idrættens Hus i Brøndby som administrations-, kongres- og kursuscenter efter tegninger af arkitekterne Tarquini Mårtensson og Mikael Tarp Jensen, hvor tegningen er vist herunder. I 1974 kunne huset tages i brug, og i 1981 tog man anneksbygningen Hus B i brug.

I dag holdes DIF stadig til i Idrættens Hus sammen med Team Danmark, Anti Doping Danmark og en lang række specialforbund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information om cookies.

Accepter