Gå direkte til indhold
Billede af bygning og teksten: miljørigtigt idrætsbyggeri

Miljørigtigt idrætsbyggeri


Håndbogen hen-vender sig først og fremmest til bygherrer (foreninger, kommuner eller andre), der gerne vil sikre sig, at deres kommende idrætsbyggeri bliver så miljørigtigt som muligt. Hensigten med håndbogen et at give bygherrer et værktøj, som kan bruges i dialogen med myndigheder, arkitekter, ingeniører, idræts-inspektører og andre fagfolk.

Den er opbygget i 12 hovedkapitler, der hver indeholder et temaområde med redegørelse for den pågældende problematik og forslag til kort-lægning, opstilling af miljømål og virkemidler. Håndbogen kan læses og bruges i sin helhed eller som opslags-bog.

40 sider

Bogen kan bestilles på uddannelse@dif.dk.