Gå direkte til indhold
Fod som bindes ind og teksten: Idrætsskader - nej tak!

Idrætsskader - Nej tak!

Folderen giver oplysninger om de mest almindelige forekommende skadesområder samt fremhæver de væsentligste huskeregler i forbindelse med forebyggelse og genoptræning. Som noget nyt, er der tilføjet et afsnit om RICEM-behandling.
Folderen henvender sig til trænere, ledere, udøvere, forældre. Kan bl.a. anvendes som udgangspunkt for klubaftner og som undervisningsmateriale i folkeskolens ældste klasser m.v.

Den PDF som kan downloades til dette hæfte er blot en smagsprøve af hæftet til inspiration

Forfatter: Nina Bundgaard
4 sider
11 kr. inkl. moms

Dertil lægges porto samt et gebyr på 15 kr. for forsendelsesmateriale.

Hæftet kan bestilles på grafiskservice@exelaonline.com