Gå direkte til indhold

Basal træningslære

Her har vi samlet alt det basale for trænere - uanset idræt. Kurserne har forskellig varighed og pris.
 • Kurset giver en introduktion til træningslære – fra fysiologi og anatomi til sikkerhed, træningsprincipper, psykologi og idrætsskader.
  KURSUSBESKRIVELSE

  Udbytte
  Deltagerne vil få et generelt indblik i hvordan kroppen fungerer og mange af de parametre der skal tages højde for i forbindelse med træning. Kurset er grundlæggende og er en indføring i grundlæggende fysiologi og træningsteori.

  Målgruppe
  Hjælpetrænere, trænere, instruktører og andre der er ansvarlige for idræt og træning.

  Indhold
  Træning hvordan og hvorfor, opvarmning, anatomi og fysiologi, træningsprincipper, idrætsskader, undervisningsprincipper, sikkerhed og ansvar. Vi bruger materialet Idræt og træning.

  Pris: 6.700 kr.

 • Kurset er en overbygning til Idræt og træning. Deltagere kommer hele vejen rundt om det at arbejde med fysisk træning og bliver i stand til at forstå, hvordan kroppen og sindet påvirkes af forskellige faktorer før, under og efter træning.

  KURSUSBESKRIVELSE

  Udbytte
  Deltagerne vil få en uddybende indføring i fysiologi og træningslære. Her vil blive fokuseret på træningssituationer således, at deltagerne vil få en dybere forståelse af, hvordan kroppen adopterer til træning. Desuden vil nogle generelle idrætspsykologiske redskaber blive introduceret.

  Kurset er overbygning til Idræt og træning.

  Målgruppe
  Klubtrænere og instruktører.

  Indhold
  Faktorer der påvirker idrætspræstationen, idrætsskader, ernæring, mental træning, doping m.m. Lærerstyret undervisning vekslende mellem teori og praktik.
  Træningsmodeller vises og afprøves. Det forventes, at deltagerne er aktive i den fysiske og praktiske del. Vi bruger materialet Fysisk træning.

  Pris
  Kr. 6.700

 • Kurset giver deltagerne en introduktion til hvordan krop og sind tilegner sig nye motoriske færdigheder. På kurset bliver deltagerne trænet i at arbejde med bevægelsesanalyse-modeller og systemer til at opbygge specifikke træningsøvelser.

  Vi bruger materialet Tekniktræning.

  Pris
  Kr. 6.300

 • Kurset giver en nødvendig fysiologisk viden om kredsløb og energiomsætning, så deltagerne kan arbejde med aerob og anaerob træning.

  KURSUSBESKRIVELSE

  Målgruppe
  Erfarne trænere, der har ansvaret for planlægning af udøverenes træning. For at få det fylde udbytte af kurset bør deltagerne have en del erfaring med fysisk træning.

  Indhold
  En gennemgang af generel aerob og anaerob arbejdsfysiologi, træningsprincipper og effekter samt hvordan aerob og anaerob træning planlægges og gennemføres.

  Vi bruger hæfterne Aerob præstationsevne og Anaerob præstationsevne.

  Pris
  Kr. 6.300

 • Mange idrætter bruger styrketræning som en del af grundtræningen. På kurset får deltagerne viden om basal muskelfysiologi og styrketræning i praksis. De prøver styretræning i praksis og får indblik i, hvordan man kan organisere styrketræning.

  KURSUSBESKRIVELSE

  Udbytte
  Deltagerne vil opnå viden om grundlæggende fysiologi, fagspecifikke definitioner og tilrettelæggelse af styrketræning, i et omfang så de kan planlægge og gennemføre et alment styrketræningsforløb. De vil samtidigt tilegne sig en viden som det vil være muligt at brygge videre på siden hen. På kurset vil deltagerne desuden blive gjort bekendt med hvordan styrketilvækst opnås såvel med forøget muskelmasse, som styrketilvækst uden forøget muskelmasse og deraf følgende forøget kropsvægt.

  Målgruppe
  Trænere, instruktører og idrætsudøvere med grundlæggende kendskab til træningsfysiologi, der ønsker et yderligere kendskab til styrketræningens muligheder for at fremme præstationen.

  Indhold
  På kurset vil der blive præsenteret forskellige styrketræningsformer, og de fysiologiske ændringer der opnås ved målrette styrketræning, vil blive gennemgået. Der vil være en god blanding af praktisk og teori.

  Kurset har fire temaer:
  • Styrketræning i praksis
  • Styrketræningsmetoder (frie vægte, træningsmaskiner, styrkerelateret træning, frie øvelser mv.)
  • Fysiologi i relation til styrketræning
  • Bevægelseslære
  • Biomekaniske forhold

  Vi bruger emnehæftet Styrketræning.

  Pris
  Kr. 5.200

 • Den gode træner vil ofte være kendetegnet ved at have både blik for den enkelte træning og det lange seje træk. På kurset bliver trænerne derfor introduceret til at arbejde med træningsplanlægning på flere planer.

  Vi anvender materialet Træningsplanlægning.

  Pris
  Kr. 3.900

 • Kurset har til formål at ruste kursisterne til at kunne varetage træning af børn og unge under hensyn til de generelle principper som ATK indeholder, herunder aldersgrupperinger, fysiologisk og psykosocial udvikling samt trænérbarhed.

  Udbytte
  Efter kurset vil deltagerne kunne vurdere udøvernes biologiske alder. De vil kunne tilrettelægge træning af forskellige aldersgrupper og vægte indholdet ift. udøvernes fysiologiske, psykologiske og sociale udvikling. De vil kunne tilrettelægge træningen ift. udøvernes træningsevne og for forståelse for behovet for tidlig vs. sen specialisering i deres egen idræt.  Endeligt vil de kunne definere de parametre, der kendetegner et talent og indtænke talentbegrebet ift. deres egen idræt.

  Målgruppe
  Trænere og instruktører som arbejder med at udvikle børn og unges idrætsfærdigheder.

  Indhold
  På kurset bliver deltagerne introduceret for de grundlæggende principper for børn og unges fysiologiske, motoriske, psykologiske og sociale udvikling. Herefter vil fokusset ligge på, hvordan de skal agere ift. udøvernes udvikling. Emner som tidlig vs. sen specialisering og talentudvikling vil blive behandlet. Endeligt vil trænerne blive introduceret til kroppens og sportens ABC, og de vil arbejde konkret med at omsætte teorien til legen praksis. Vi bruger materialet Aldersrelateret træning.

  Varighed
  3x4 timer
  (Kurset kan også tages som et 4 timers kursus, hvor der kun fokuseres på teoridelen)

  Pris
  Kr. 8.900
  (Kr. 3.900 for 4 timer)