Gå direkte til indhold

Coachinguddannelse

COACHING 1

 

”Dygtige undervisere og god kombination mellem praktik og teori. Jeg fik rigtig mange konkrete værktøjer med mig.” – citat fra tidligere deltager.

 

Med DIF Coaching 1 får du viden og redskaber til at arbejde som coachende træner. Gennem teori og praksis lærer du om fordele og ulemper ved coaching både på og uden for "banen". Du bliver bevidst om, hvordan coaching adskiller sig fra andre ledelsesstile.

 

Underviserne er: 

Jakob Hansen er cand. scient i idræt og psykologi og har en European Masteruddannelse i sportspsykologi. Han er selvstændig Sports- og præstationspsykologisk konsulent og tidligere sportspsykologisk konsulent i Team Danmark.

 

Carsten Hvid Hansen er cand. scient Ph.D idræt med  speciale i sportspsykologi og talentudvikling. Han er ansat som sportspsykologisk konsulent i Team Danmark.

 

Pris kr. 12:500,-

 

Datoer og mere info læses nedenfor.

 

 

 

COACHING 2

”Det er en meget stærk uddannelse. Profilen er skarp og anvendeligheden endog meget stor. Jeg synes, at mange trænere burde have dette” - citat fra tidligere deltager

DIF Coaching 2 er for de trænere, som har fået mod på endnu mere coaching. På niveau 2 sætter vi særlig fokus på de mentale udfordringer som nervøsitet, stress og præsentationsangst. Som en del af forløbet er der superviserede studiegrupper, som mødes på aftalte dage i et par timer. Disse supervisioner ligger efter det sidste modul. Formålet er at du kan få konkret sparring og blive vejledt af underviser Jakob Hansen.

 

Underviserne er:

Jakob Hansen er cand. scient i idræt og psykologi og har en European Masteruddannelse i sportspsykologi. Han er selvstændig Sports- og præstationspsykologisk konsulent og tidligere sportspsykologisk konsulent i Team Danmark.

 

Kristoffer Henriksen er cand.psych. Phd, forsker og sportspsykolog. Han er ansat som sportspsykologisk konsulent i Team Danmark og står bag en lang række bøger om sportspsykologi.

 

 

Pris kr. 13.750,-

 

Datoer og mere info læses nedenfor.

 

 

 

KONTAKT

Koordinator i Team Talent og Elite Pernille Anna Pedersen mail: ppe@dif.dk og tlf. 43262023

 

 • DATOER

  Modul 1: mandag den 12. april 2021 fra kl. 8:30 - 20:00

  Modul 2:  mandag den 11. maj 2021 fra kl. 8:30 - 20:00

  Modul 3: mandag den 7. juni 2021 fra kl. 8:30 - 20:00

   

  PrisKr. 12.500,-

  Tilmeldingsfrist den søndag den 10. januar 2021

    

  Om DIF Coaching 1

  Vil du lære at anvende coaching i dit virke som træner? Har du mod på at arbejde med dig selv og din relation til udøverne?

   

  Så meld dig til DIF Coaching I. På uddannelsen bliver du bevidst om, hvad det vil sige at være en coachende træner, og du får styr på, hvad der adskiller coaching fra andre ledelsesstile. Du lærer også at bruge coaching i praksis, fx under træning, i forbindelse med teamudvikling og i konkurrencesituationer. Og så lærer du, hvornår det giver mening at bruge coaching – og hvornår det bestemt ikke gør.

   

  Uddannelsen består af tre samlinger af 1 dags varighed. Samlingerne vil være en blanding af oplæg, undervisning og øvelser i at coache. Til hver samling kan du forvente 1-2 timers coachingøvelser i hallen, du skal derfor medbringe sportstøj til hver samling. Udover de tre samlinger skal du deltage i arbejdsgrupper med 2-3 trænere fra uddannelsen mellem samlingerne. Derudover skal du være indstillet på at arbejde med at coache dine udøvere undervejs i uddannelsen. Du skal til modul 3 medbringe video med eksempler fra din coaching i praksis.

   

  Undervisere

  Carsten Hvid Hansen er cand. scient Ph.D idræt med  speciale i sportspsykologi og talentudvikling. Han er ansat som sportspsykologisk konsulent i Team Danmark.

   

  Jakob Hansen er cand. scient i idræt og psykologi og har en European Masteruddannelse i sportspsykologi. Han er selvstændig Sports- og præstationspsykologisk konsulent og tidligere sportspsykologisk konsulent i Team Danmark.

   

  Hvem kan være med?

  Alle trænere med lyst til at forbedre den måde, de agerer træner på. Da uddannelsen fokuserer meget på den praktiske træning som coach, er det et krav, at du er aktiv som træner inden for konkurrence- og/eller elitesport. Du skal også være motiveret til at prioritere dit individuelle hjemmearbejde.

   

  Hvad kan du forvente?

  Du kan forvente et uddannelsesforløb, hvor du først og fremmest skal være indstillet på at deltage aktivt og arbejde med dig selv og den måde, du er træner på. På uddannelsen lærer du at bruge coaching både på og uden for banen – dvs. både som træner og som leder.

  Der er mødepligt til alle samlinger og arbejdsgruppemøder. Efter forløbets afslutning modtager du et kursusbevis.

   

  Udbytte
  På uddannelsen vil deltagerne lære at bruge coaching og hvordan det adskiller sig fra andre undervisnings- og ledelsesmetoder. Deltagerne vil opnå en bevidsthed om coachingens fordele og ulemper, samt hvornår det er hensigtsmæssigt at coache, og hvornår det ikke er.

  Når uddannelsen er gennemført vil deltagerne:

  • Have en forståelse for coachens rolle og formålet med coaching
  • Forstå coachingens begrænsninger og fordele
  • Kunne opbygge og gennemføre en-til-en coachingsamtaler med hensyn til målsætnings- og udviklingssamtaler samt værdiafklaringer
  • Kunne gennemføre on-the-spot coaching med henblik på tekniske og taktiske korrektioner
  • Have redskaber til at kunne gennemføre holdcoaching.

   

  Målgruppe
  Coachinguddannelsen retter sig mod erfarende trænere som beskæftiger sig med træning af hold eller individuelle udøvere med henblik på præstationsforbedringer.

  Indhold og varighed
  Uddannelsen består af 40 undervisningslektioner, der strækker sig over 3 samlinger. Her vil være teoretiske oplæg og diskussioner, masser af øvelser og vejledning i praktisk coaching samt forevisning af coachende samtaler.

  Her vil blandt andet blive undervist i:
  • Filosofien bag coaching
  • Coaching som undervisningsmetode og ledelsesstil
  • Den coachende samtales faser, teknik og spørgsmålstyper
  • Hvordan trænere kan implementere coaching i sit virke som træner på gulv og på banen
  • Brug af kompetencekort i coachende udviklingssamtaler
  • Praktisk gennemførsel af forskellige typer af coachende samtaler

 • DATOER 

  Modul 1 (internat) Fra mandag den 13. september fra kl. 14:00 til tirsdag den 14. september 2021 kl. 16:00

  Modul 2 (internat) Fra mandag den 15. november fra kl. 16:00 til tirsdag den 16. november 2021 kl. 16:00

   

  STED: Det forventes at kurset bliver holdt på Dalum Landbrugsskole, Odense. 

  PRIS: 13.750 kr. 

  Tilmeldingsfrist søndag den 1. august 2021

   

  OM DIF COACHING 2

  Har du godt styr på den tekniske og taktiske coaching? Men mangler du redskaber til coachingen, der hjælper udøveren med at takle mentale udfordringer som nervøsitet, stress eller koncentration?
  Så er DIF Coaching 2 sikkert noget for dig. DIF Coaching 2 er et videregående forløb, som indfører dig i nogle af de nyeste teorier og metoder inden for mental coaching i konkurrence- og eliteidræt. Gennem teori, praksis og super-vision gør uddannelsen dig i stand til at coache på mentale udfordringer og problemstillinger, så du kan stimulere den mentale udvikling af dine udøvere.

  Uddannelsen består af to moduler af 1½ dags varighed. Modulerne vil være en blanding af oplæg, undervisning, øvelser og træning med supervision

  Udover de to moduler bygger uddannelsen på;

  *et individuelle hjemmearbejde: Hjemmearbejde er en central del af uddannelsen, som sikrer dig den fornødne erfaring, læring og udvikling så du kan bruge mental coaching i dit trænervirke. Det er her, du skal prøve redskaberne af i praksis og øve dig i at integrere mentale aspekter i coaching af dine udøvere.

  *studiegrupper med supervision:  Du vil blive en del af en mindre studiegruppe på forventet 3- 4 personer. Studiegrupperne giver rum for dialog, sparring og erfaringsudveksling for trænere, der bruger mental coaching i konkurrence- og elitesport. Der vil blive tilknyttet en underviser som supervisor med det formål at sikre refleksion, forankre læringen og bringe uddannelsen tæt på din praksis som træner. Studiegrupperne sættes sammen på første modul og bestemmer selv datoer og sted.

  Målgruppe
  Aktive trænere inden for konkurrence- og/eller elitesport, som har deltaget på DIF Coaching 1, eller som kan dokumentere tilsvarende forudsætninger.

  Indhold og varighed
  Uddannelsen løber over ½ år og består af:

  • To moduler af 1½ dags varighed. Modulerne er en blanding af oplæg, undervisning, øvelser og træning med supervision. 

  • Individuelt hjemmearbejde hvor du prøver redskaberne af i praksis og øver dig i at integrere mentale aspekter i din coaching af dine udøvere.

  • Studiegrupper med supervision. Mindre studiegrupper på 3-4 personer med rum for dialog, sparring og erfarings udveksling. Der vil blive tilknyttet en underviser som superviser.

  På uddannelsen vil der bl.a. blive undervist i:
  • Indføring i nogle af de nyeste teorier og metoder inden for mental coaching i konkurrence- og eliteidræt.
  • Hvordan kobles coaching med sportspsykologi?
  • Hvordan og hvornår kan træneren bruge mental coaching?
  • Hvordan kan coaching modellerne bruges ift. coaching på mentale udfordringer?
  • Hvad er trænerens rolle og grænser med mental coaching?
  • Best practice og barrierer.
  • Håndtering af udøvere, der reagerer med modstand.