Gå direkte til indhold

Møder

Udover Zoom og Microsoft Teams kan bestyrelsesarbejde- og møder også afholdes og professionaliseres gennem digitale værktøjer målrettet netop de processer og arbejdsgange, som anvendes i dette arbejde ift. agendaer, referater, notater, dokumenter, kalender mm.

 

 Fordele ved digitale møde         Begrænsninger ved digitale møder

Foreningen kan bevare kontakten til både trænere, ledere, frivillige og bestyrelse

Kan gøres fra mange forskellige platforme, så mødet tilpasses segmentet der skal mødes.                         

 

 

 

 

 

 
 

Ordstyrerrollen kan være sværere i digitale møder. Men på platformen Zoom er der håndsoprækningsfunktion,
der kan hjælpe med overblikket.  

Online møder egner sig ikke til lange møder,
der kommer en ”digital” træthed. 

Dem der ikke er vant til digitale møder, man føle
sig utryg i møderne