Gå direkte til indhold

Skab overblik med et årshjul

Grundet coronapandemien er meget blevet aflyst eller udskudt i det danske foreningsliv. Det kan derfor være svært for både frivillige og medlemmer at overskue og holde styr på de kommende opgaver og aktiviteter. Her kan det være en god idé at lave et – nyt? – årshul for jeres forening, som giver overblik over den igangværende sæson, som ikke er mere.
En hurtig guide til udarbejdelse af årshjul: 

Trin 1:
For at få et godt overblik over foreningens opgaver, er det vigtigt at starte med at kigge på foreningens hovedopgaver. Det kan være afholdelse af en turnering, sommerfesten eller andet større arrangement.

Trin 2:
Del herefter hovedopgaverne op i mindre delopgaver. Sæt jeres hovedopgaver ind i et årshjul (dowload fx et nedenfor). Tilføj derefter delopgaverne. Der kan være opgaver, som løber over hele året, som f.eks. vedligeholdelse af sociale medier og hjemmeside.

Trin 3:
Sæt disse opgaver udenfor skabelonen eller i midten. Tænk over, om det kunne give mening at have ekstra fokus på opgaven i bestemte måneder – f.eks. op til sæsonstart – og sæt opgaven på disse måneder. 

Trin 4:
Kig til slut på jeres årshjul. Er nogle perioder mere belastede end andre? Mange aktiviteter vil på grund af corona måske nu falde samtidigt. Overvej i så fald om nogle af opgaverne kan flyttes, så der er tid og luft til alle de opgaver, som I gerne vil løse i jeres forening. 

Udfyld jeres eget årshjul og gem det efterfølgende lokalt på din pc

Se og download eksempel på et årshjul