Gå direkte til indhold

Triatlon Danmark

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Triatlon Danmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 29 28 43 04
post@triatlon.dk

Idrætter

Aktiviteter
Triatlon

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.715
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 2.466
Kurser: 202
Renteindtægter og kursreguleringer: 3
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 788
Andre indtægter: 60
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 3.597
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.231
Eliteaktiviteter: 916
Information, kommunikation og marketing: 4
Kursusudgifter: 216
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 115
Renteudgifter og kursreguleringer: 15

Årets resultat 2018: tkr. 140

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 86
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 952
Likvide beholdninger: 1.188
Andre aktiver: 90
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.194
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 1.122
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Triatlon Danmark vil gennem et varieret og nytænkende udbud af kvalitetssikrede stævner. arbejde for fortsat udvikling og rekruttering til triatlonsporten.
Spor 2: Triatlon Danmark vil rekruttere og fastholde flere børn og unge.
Spor 3: Triatlon Danmark vil styrke og udvikle klubberne for at ruste dem til at rumme medlemsvæksten.
Spor 4: Antidoping: Triatlon Danmark vil synliggøre antidoping arbejdet, så det bliver en fundamental del af sportens udvikling.
Spor 5: Triatlon Danmark vil – ud fra DIFs ambition - styrke sin internationale politiske profil.
 
DIF-konsulent: Aske Fayaz Persson
DIF bestyrelseskontakt: Kenneth Plummer