Gå direkte til indhold

Dansk Svømmeunion

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Svømmeunion
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 44 39 44 50
svoem@svoem.dk

Idrætter

Aktiviteter
Svømning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Livredning
Vandpolo
Udspring

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 9.266
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 11.137
Kurser: 4.936
Renteindtægter og kursreguleringer: 12
Sponsorer, rettigheder og entré: 32.310
Team Danmark: 7.304
Andre indtægter: 3.854
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 12.062
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 40.661
Eliteaktiviteter: 10.405
Information, kommunikation og marketing: 786
Kursusudgifter: 3.444
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 263
Renteudgifter og kursreguleringer: 74

Årets resultat 2018: tkr. 1.124

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 135
Varelager: 68
Tilgodehavender: 4.379
Likvide beholdninger: 14.142
Andre aktiver: 588
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 4.998
Hensættelser: 993
Kortfristet gæld: 13.321
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Verdensklasseforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil skabe større og stærkere foreninger
Spor 2: Vi vil samarbejde med DGI til gavn for vores foreninger 
Spor 3: Vi vil rekruttere flere voksenmotionister 18+ år
Spor 4: Vi vil udvikle talentfulde træningsmiljøer i svømning
Spor 5: Vi vil arbejde for flere, bedre og godt udnyttede svømmefaciliteter
Spor 6: Vi vil arbejde målrettet for international indflydelse

DIF-konsulent: Nina Bundgaard
DIF bestyrelseskontakt: Flemming Knudsen