Gå direkte til indhold

Dansk Svæveflyver Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Svæveflyver Union
Fasterholtvej 10
7400 Herning
Tlf. 97 14 91 55
dsvu@dsvu.net

Idrætter

Aktiviteter
Svæveflyvning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.590
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 2.510
Kurser: 162
Renteindtægter og kursreguleringer: 4
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 1.229
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 3.772
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 412
Eliteaktiviteter: 642
Information, kommunikation og marketing: 20
Kursusudgifter: 189
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 112
Renteudgifter og kursreguleringer: 6

Årets resultat 2018: tkr. 342

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 6.662
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 101
Tilgodehavender: 154
Likvide beholdninger: 470
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 6.081
Hensættelser: 341
Kortfristet gæld: 626
Langfristet gæld: 366

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Attraktivitet - Vi vil fastholde og rekruttere flere unge under 25 år.
Spor 2: Vi vil skabe mere sport for medlemmer, som ikke dyrker sporten på eliteniveau.
Spor 3: Elite- og talentarbejde - Vi vil udvikle vore unge talenter gennem en styrket træningsstruktur.

DIF-konsulent: Nina Bundgaard
DIF bestyrelseskontakt: Christian Pedersen