Gå direkte til indhold

Dansk Surf & Rafting Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Surf & Rafting Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 25 14 20 68
kontaktdsrf@gmail.com

Idrætter

Aktiviteter
Surf/Rafting

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal (DIF-medlem 1/1-2018)

 

Fakta (DIF-medlem 1/1-2018) 

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 650
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 39
Kurser: 0
Renter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 1.142
Team Danmark:0
Andre indtægter: 480

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 611
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 409
Eliteaktiviteter: 1.142
Information, kommunikation og marketing: 0 
Kursusudgifter: 0 
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 0 
Renter og kursreguleringer: 0 
 
Årets resultat 2018 - (tkr.) 149

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 112
Finansielle anlægsaktiver: 0 
Varelager: 0 
Tilgodehavender: 146
Likvide beholdninger: 611
Andre aktiver: 0 

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital:442
Hensættelser: 0 
Kortfristet gæld: 427
Langfristet gæld: 0 
 
Strategiaftale med DIF
Spor 1: Elite og talentstruktur Vi, Dansk Surf & Rafting Forbund, vil opbygge elite- og talentmiljøer som kan sikre udviklingen af surfere på et højt internationalt niveau.
Spor 2: Større og stærkere klubber Vi, Dansk Surf & Rafting Forbund, vil skabe større og stærkere klubber i DSRF.
Spor 3: Styrke DSRF som organisation Vi vil styrke DSRF som organisation og eksistensgrundlag således forbundet står stærkere i dansk idræt.
 
DIF-konsulent: Anders Vedel
DIF bestyrelseskontakt: Frans Hjorth Hammer