Gå direkte til indhold

Dansk Militært Idrætsforbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Militært Idrætsforbund
Høveltegård
Ellebækvej 2A
3460 Birkerød

Tlf. 22 10 09 50 / 22 10 09 52
dmif@dmif.dk

Idrætter

Aktiviteter
Mange (se forbundets hjemmeside)

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Mange (se forbundets hjemmeside)

Medlemstal


 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.301
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 337
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 4
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 285

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 694
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.040
Eliteaktiviteter: 18
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 122
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. 71

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 16
Tilgodehavender: 55
Likvide beholdninger: 1.915
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.427
Hensættelser: 77
Kortfristet gæld: 482
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DMI vil fastholde og om muligt øge antallet af medlemmer.
Spor 2: DMI vil tage samfundsansvar med fokus på fysisk og psykisk sårede veteraner og deres pårørende.
Spor 3: DMI vil arbejde for, at Forsvarets faciliteter bliver tilgængelige for idrætsforbund uden for Forsvaret.
 
DIF-konsulent: Helle Carlsen
DIF bestyrelseskontakt:Kenneth Plummer