Gå direkte til indhold

Dansk Militært Idrætsforbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Militært Idrætsforbund
Ryvangs Allé 3
2100 København Ø
Tlf. 22 10 09 50 / 22 10 09 52
dmif@dmif.dk

Idrætter

Aktiviteter
Mange (se forbundets hjemmeside)

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Mange (se forbundets hjemmeside)

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Generalsekretær Tom Petersen
Tlf. 22 10 09 50
dmi-3@mil.dk
 
Vicegeneralsekretær
Per Heien
Tlf. 22 10 09 52
dmi-2@mil.dk

Bestyrelsesformand

Jette Albinus
Tlf. 
hjk-stch@mil.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.227
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 164
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 21
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 23

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 813
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 480
Eliteaktiviteter: 12
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 291
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat: tkr. -161

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 60
Tilgodehavender: 52
Likvide beholdninger: 1.585
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.286
Hensættelser: 55
Kortfristet gæld: 356
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DMI vil fastholde og om muligt øge antallet af medlemmer.
Spor 2: DMI vil tage samfundsansvar med fokus på fysisk og psykisk sårede veteraner og deres pårørende.
Spor 3: DMI vil arbejde for, at Forsvarets faciliteter bliver tilgængelige for idrætsforbund uden for Forsvaret.
 
DIF-konsulent: Helle Carlsen
DIF bestyrelseskontakt: Tine Teilmann

Information om cookies.

Accepter