Gå direkte til indhold

Dansk Karate Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Karate Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 27 80
info@danskkarateforbund.dk

Idrætter

Aktiviteter
Karate

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Bestyrelsesformand
Thomas Bjuring
Tlf. 22 47 44 49
bjuring@danskkarateforbund.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.092
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 687
Kurser: 45
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 25
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 20

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 997
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.089
Eliteaktiviteter: 663
Information, kommunikation og marketing: 38
Kursusudgifter: 43
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 71
Renteudgifter og kursreguleringer: 17
Årets resultat: tkr. -49

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 27
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 0
Likvide beholdninger: 1.087
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 789
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 325
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil have større og stærkere klubber med et stærkt forbundsengagement. 
Spor 2: Vi vil styrke vores talent- og elitemiljø.

DIF-konsulent: Søren Seier Skaastrup
DIF bestyrelseskontakt: Hans Natorp

Information om cookies.

Accepter