Gå direkte til indhold

Dansk Karate Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Karate Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 27 80
info@danskkarateforbund.dk

Idrætter

Aktiviteter
Karate

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.313
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 1.592
Kurser: 58
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 242
Team Danmark: 257
Andre indtægter: 201

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.240
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.686
Eliteaktiviteter: 1.305
Information, kommunikation og marketing: 50
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 91
Renteudgifter og kursreguleringer: 0
 
Årets resultat 2018: tkr. 109

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 57
Likvide beholdninger: 1.622
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 861
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 818
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil have større og stærkere klubber med et stærkt forbundsengagement. 
Spor 2: Vi vil styrke vores talent- og elitemiljø.

DIF-konsulent: Søren Skaastrup Frydendal
DIF bestyrelseskontakt: Hans Natorp