Gå direkte til indhold

Dansk Hanggliding og Paragliding Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Hanggliding og Paragliding Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 65
dhpu@dhpu.dk

Idrætter

Aktiviteter
Hanggliding

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 447
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 593
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 13

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 636
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 219
Eliteaktiviteter: 0
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 100
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 204
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. -106

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 11
Likvide beholdninger: 1.588
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 946
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 653
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Rekruttering og Fastholdelse - Dansk Hanggliding og Paragliding Union vil skabe vækst ved at gøre idrætten mere attraktiv i eksisterende klubber for nye medlemmer og unge (aldersgruppe 16 – 30), samt at arbejde med fastholdelse af eksisterende medlemmer gennem fokus på instruktører, progressionsmuligheder på tværs af klubberne, og uddannelse og talentudvikling af frivillige og udøvere. Dansk Hanggliding og Paragliding Union vil sikre en udvikling mod større og bæredygtige foreninger. Dette skal ske gennem kompetenceudvikling af vores instruktører og frivillige. Fastholdelsen skal sikres gennem synlige progressionsmuligheder og faste rammer for talentudvikling.
Spor 2: Klub og Organisation - Dansk Hanggliding og Paragliding Union vil være en stærk organisation, med store bæredygtige klubber, engagement og frivilligheden som kendetegn. Forbundets organisatoriske profil vil kunne understøtte vækst, varetage foreningernes interesser og skabe produkter der give mere idræt for penge. DHPU vil sikre en strukturudvikling fra selvorganiseret idræt til organiseret idræt. Denne udvikling skal være med til at stimulere vækst i klubberne og gøre idræts- og foreningsoplevelsen mere attraktiv for nuværende og kommende medlemmer gennem samarbejde, partnerskaber og formalisering af vores produkter.
Spor 3: Faciliteter og Natur - Dansk Hanggliding og Paragliding Union skal sikre rammerne for flyvning og vil arbejde for at få selve luftrummet og adgang til luftrummet anerkendt som en idrætsfacilitet. Derudover vil DHPU styrke samarbejdet med andre luftsportsforbund, kommuner og offentlige myndigheder for at skabe bedre fysiske rammer for idrætten i naturen. Dansk Hanggliding og Paragliding Union vil udvikle og styrke klubberne gennem øget fokus på faciliteter herunder adgangen til naturen. Dette skal sikres gennem en styrkelse af vores profil i natur og samfund og støtte tiltag der øger bæredygtig udvikling af faciliteter og klubber.

DIF-konsulent: Martin Bro
DIF bestyrelseskontakt: Thomas Bach