Gå direkte til indhold

Dansk Håndbold Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Håndbold Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 24 00
dhf@dhf.dk

Idrætter

Aktiviteter
Håndbold

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Strandhåndbold

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Generalsekretær Morten Stig Christensen
Tlf. 40 55 66 72
moc@dhf.dk
 
Sportschef
Morten Henriksen
Tlf. 21 40 85 67
mhn@dhf.dk

Bestyrelsesformand

Per Bertelsen
Tlf. 21 48 06 66
per.bertelsen@dhf.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 8.997
Fonde og andre (internationale) organisationer: 8.490
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 14.382
Kurser: 2.002
Renteindtægter og kursreguleringer: 525
Sponsorer, rettigheder og entré: 51.103
Team Danmark: 11.403
Andre indtægter: 43

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 17.188
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 16.143
Eliteaktiviteter: 42.115
Information, kommunikation og marketing: 14.737
Kursusudgifter: 2.401
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 2.455
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat: tkr. 1.906

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 19.014
Varelager: 0
Tilgodehavender: 10.358
Likvide beholdninger: 13.703
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 13.525
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 29.550
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Verdensklasseforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Rekruttering af børn 2-12 år
Spor 2: Rekruttering/genrekruttering af flere medlemmer i aldersgruppen 19-59 år
Spor 3: Øget international indflydelse
 
DIF-konsulent: Jan Darfelt
DIF bestyrelseskontakt: Thomas Bach

Information om cookies.

Accepter