Gå direkte til indhold

Dansk Håndbold Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Håndbold Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 24 00
dhf@dhf.dk

Idrætter

Aktiviteter
Håndbold

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Strandhåndbold

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 9.157
Fonde og andre (internationale) organisationer: 4.356
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 15.587
Kurser: 1.967
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 49.166
Team Danmark: 11.800
Andre indtægter: 53

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 16.536
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 18.573
Eliteaktiviteter: 34.892
Information, kommunikation og marketing: 12.580
Kursusudgifter: 2.300
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 2.150
Renteudgifter og kursreguleringer: 854

Årets resultat 2018: tkr. 4.201

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 49.506
Varelager: 0
Tilgodehavender: 12.511
Likvide beholdninger: 14.813
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 20.941
Hensættelser: 12.486
Kortfristet gæld: 43.403
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Verdensklasseforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Rekruttering af børn 2-12 år
Spor 2: Rekruttering/genrekruttering af flere medlemmer i aldersgruppen 19-59 år
Spor 3: Øget international indflydelse
 
DIF-konsulent: Søren Skaastrup Frydendal
DIF bestyrelseskontakt: Thomas Bach