Gå direkte til indhold

Dansk Fægte-Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Fægte-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 20 97
dff@faegtning.dk

Idrætter

Aktiviteter
Fægtning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.788
Fonde og andre (internationale) organisationer: 456
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 525
Kurser: 17
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 62
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 133

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.574
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 653
Eliteaktiviteter: 598
Information, kommunikation og marketing: 1
Kursusudgifter: 77
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 92
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. -14

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 103
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 23
Tilgodehavender: 226
Likvide beholdninger: 473
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 150
Hensættelser: 97
Kortfristet gæld: 578
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Flere fægtere - mere end 2000 medlemmer i 2021. 
Spor 2: Bedre talentmiljøer og udvikling af sportsligt setup – Talent – og elitearbejde. 
Spor 3: En tidssvarende organisationsstruktur og et stærkt frivilligt engagement.

DIF-konsulent: Mikkel Sansone Øhrgaard
DIF bestyrelseskontakt: Anne-Mette Binder