Gå direkte til indhold

Dansk Fægte-Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Fægte-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 20 97
dff@faegtning.dk

Idrætter

Aktiviteter
Fægtning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sportschef
Laurence Halsted
Tlf. 53 47 09 46
sportschef@faegtning.dk

Bestyrelsesformand

Jan Sylvest Jensen
Tlf. 23 66 43 49
formand@faegtning.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.248
Fonde og andre (internationale) organisationer: 12
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 372
Kurser: 30
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 100
Team Danmark: 250
Andre indtægter: 94

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 297
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.437
Eliteaktiviteter: 1.306
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 141
Renteudgifter og kursreguleringer: 3

Årets resultat: tkr. -78

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 167
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 125
Tilgodehavender: 36
Likvide beholdninger: 135
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 155
Hensættelser: 47
Kortfristet gæld: 261
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Flere fægtere - mere end 2000 medlemmer i 2021. 
Spor 2: Bedre talentmiljøer og udvikling af sportsligt setup – Talent – og elitearbejde. 
Spor 3: En tidssvarende organisationsstruktur og et stærkt frivilligt engagement.

DIF-konsulent: Mikkel Sansone Øhrgaard
DIF bestyrelseskontakt: Niels‐Chr. Levin

Information om cookies.

Accepter