Gå direkte til indhold

Dansk Dart Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Dart Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 94
info@dart-ddu.dk

Idrætter

Aktiviteter
Dart

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.631
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 940
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 11
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 626
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.259
Eliteaktiviteter: 586
Information, kommunikation og marketing: 23
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 107
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. -19

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 0
Likvide beholdninger: 1.517
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 782
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 779
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DDU vil udvikle det organisatoriske arbejde på klubniveau og unionsniveau. Dette skal opnås igennem kvalitet, målrettethed og kompetenceudvikling, så vi kan sikre dartsportens udvikling og fremtid.
Spor 2: DDU skal have flere medlemmer. Dette skal ske via særlig udvalgte klubber, hvor medlemsvækst er på dagsordenen og hvor vækstpotentialet kan identificeres. Deslige skal vi fortsat gøre en stor indsats i forhold til opstart af nye foreninger.
Spor 3: DDU har identificeret senioridrætten og handicapidrætten som konkrete nye målgrupper, hvortil nye produkter skal udvikles efter deres behov og implementeres i organisationen. At identificere relevante samarbejdspartnere og indgå samarbejder med dem bliver afgørende for dette spor.


DIF-konsulent: Martin Bro
DIF bestyrelseskontakt: Christian Pedersen