Gå direkte til indhold

Bordtennis Danmark

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Bordtennis Danmark 
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 21 12
dbtu@dbtu.dk

Idrætter

Aktiviteter
Bordtennis

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 3.041
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 1.491
Kurser: 191
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 192
Team Danmark: 760
Andre indtægter: 133

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.659
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.791
Eliteaktiviteter: 1.893
Information, kommunikation og marketing: 8
Kursusudgifter: 49
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 151
Renteudgifter og kursreguleringer: 46

Årets resultat 2018: tkr. 211

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 50
Finansielle anlægsaktiver: 943
Varelager: 0
Tilgodehavender: 202
Likvide beholdninger: 3.260
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 2.458
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 1.997
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Flere børn og unge i eksisterende klubber
Spor 2: Fra ungdomstalent til ung-senior elite

DIF-konsulent: Nicklas Bjaaland
DIF bestyrelseskontakt: Tine Teilmann