Gå direkte til indhold

Dansk BordTennis Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk BordTennis Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 21 12
dbtu@dbtu.dk

Idrætter

Aktiviteter
Bordtennis

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Peter Busck-Nielsen
Tlf. 26 17 15 24
peter.busck@dbtu.dk
 
Pressechef
Arne Madsen
Tlf. 21 70 49 28
arne.madsen@dbtu.dk

Bestyrelsesformand

Anders Mølgaard
Tlf. 30 31 53 73
anders@elma-management.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.849
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 1.283
Kurser: 103
Renteindtægter og kursreguleringer: 17
Sponsorer, rettigheder og entré: 401
Team Danmark: 560
Andre indtægter: 13

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.690
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 274
Eliteaktiviteter: 2.748
Information, kommunikation og marketing: 7
Kursusudgifter: 13
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 140
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat: tkr. 354

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 50
Finansielle anlægsaktiver: 815
Varelager: 0
Tilgodehavender: 236
Likvide beholdninger: 2.223
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.997
Hensættelser: 13
Kortfristet gæld: 1.314
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Flere børn og unge i eksisterende klubber
Spor 2: Fra ungdomstalent til ung-senior elite

DIF-konsulent: Nicklas Bjaaland
DIF bestyrelseskontakt: Tine Teilmann

Information om cookies.

Accepter