Gå direkte til indhold

Danmarks Bokse-Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Danmarks Bokse-Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

dabu@dabu.dk

Idrætter

Aktiviteter
Boksning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.226
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 731
Kurser: 168
Renteindtægter og kursreguleringer: 2
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 67

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 836
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 35
Eliteaktiviteter: 502
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 123
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 295
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. 403


Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 382
Varelager: 0
Tilgodehavender: 48
Likvide beholdninger: 2.487
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.606
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 336
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil udvikle og styrke talentudviklingen i dansk boksning.
 
DIF-konsulent: Liselotte Byrnak 
DIF bestyrelseskontakt: Niels Nygaard