Gå direkte til indhold

Danmarks Bokse-Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Danmarks Bokse-Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 21
dabu@dabu.dk

Idrætter

Aktiviteter
Boksning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Marianne Prosch Andersen
Tlf. 43 26 23 21
dabu@dabu.dk
 
Sportschef
Thomas Kyø
Tlf. 20 68 68 44
pugitive@hotmail.com

Bestyrelsesformand

Lars Brovil
Tlf. 40 44 04 78
larsbrovil@dabu.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.185
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 818
Kurser: 110
Renteindtægter og kursreguleringer: 16
Sponsorer, rettigheder og entré: 15
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 2

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 854
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 50
Eliteaktiviteter: 764
Information, kommunikation og marketing: 33
Kursusudgifter: 157
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 148
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2016: tkr. 140


Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 381
Varelager: 0
Tilgodehavender: 76
Likvide beholdninger: 1.175
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.339
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 293
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil udvikle og styrke talentudviklingen i dansk boksning.
 
DIF-konsulent: Jan Darfelt
DIF bestyrelseskontakt: Niels Nygaard

Information om cookies.

Accepter