Gå direkte til indhold

Flere foreningsaktive

Vores vision er, at Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation, og at foreningslivet også fremover skal være den foretrukne ramme for idrætslivet. Giv os derfor dit bud på, hvordan vi kan få endnu flere til at dyrke idræt i en forening.

Målsætning:

Målet er rekruttere flere aktive til foreningsidrætten.

Konklusioner/indsigter:

Idrætsdeltagelsen i idrætsforeningerne er stagneret i Danmark, mens et stigende antal af de idrætsaktive dyrker deres idræt hos kommercielle udbydere eller under selvorganiserede rammer. Mens foreningsidrætten stadig har rigtig godt fat i børn, opleves der udfordringer med at fastholde teenagerne samt at aktivere flere voksne og seniorer.

Vores idrætsvanemønstre ændrer sig gennem livet, og karakteren af deltagelsen varierer på tværs af livsfaser i takt med, at hverdagsvilkårene (børn, studie, job mv.) ændres. Det sælger særligt for unge, som ofte forlader foreningsidrætten i forbindelse med studiestart. Vi ved også, at 54 % af de voksne, som har forladt foreningsidrætten, faktisk gerne vil genoptage idrætsdeltagelsen; hvis blot foreningerne kan udvikle de rette tilbud.

Globaliseringen samt den teknologiske og generelle samfundsmæssige udvikling er faktorer, der påvirker den overordnede idrætsdeltagelse, men som også skaber muligheder for nye aktivitets- og organiseringsformer på tværs af aktører, sektorer og generationer. Derfor kan man i danskernes motions- og idrætssvaner på samme tid finde både en stor træghed og hastige forandringsprocesser i det overordnede deltagelsesmønster.

Mange af de senere års idrætssuccesser er skabt uden for foreningsidrætten. Endomondo, frie og uforpligtende fællesskaber som fx NBRO (løbefællesskab i København), Mikkeller, SICK-projektet samt nye attraktive tilbud i fitnesscentrene (fx Crossfit).

Konkrete udfordringer:

Hvordan kan vi tiltrække og fastholde flere voksne i foreningsidrætten?

Hvordan fastholder vi unge i et aktivt liv i foreningsidrætten?

Relevante kildehenvisninger
Forening i forandring? - En undersøgelse af idrætsforeninger i Danmark - Michael Fester, DIF Analyse 2016

Danskernes motions- og sportsvaner 2016 - Maja Pilgaard og Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut

Undersøgelse af frafaldne medlemmer - Hvilke barrierer oplever voksenmedlemmer for deres foreningsaktivitet - Lau Tofft-Jørgensen og Louise Biede, DIF